[Flashnote] Điểm nhấn dòng tiền 30/11/2023

Cậu Vàng
thong ke giao dich

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11/2023, chỉ số VNINDEX giảm 0.79% đóng cửa ở mức 1,094.13 điểm.

Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 14,647 tỷ đồng. Giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 17,060.3 tỷ đồng, Tăng 16.1% so với phiên liền trước, nhưng giảm -5,6% so với trung bình 5 phiên và -13% so với trung bình 20 phiên.

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:

NĐT nước ngoài BÁN ròng 497.7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 293.8 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, NKG, EVF, FRT, KOS, HAG, PVT, DBC, CTR, SJS

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, MSN, HPG, VIC, SSI, STB, VRE, VND, VJC

NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRONG NƯỚC:

NĐT Cá nhân: MUA ròng 647.8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 614.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: VNM, STB, MSN, VIC, HPG, SSI, VND, VPB, VCB, VRE

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Xây dựng và Vật liệu. Top bán ròng có: VHM, NKG, NVL, FRT, KOS, HAG, DXG, PVT, CTR

TỰ DOANH

Tự doanh: BÁN ròng 203.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 309.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 2/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Bảo hiểm. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm NVL, VHC, FUESSVFL, DPM, NTL, BVH, PVD, RAL, FUEMAV30, FUEKIVFS.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu được bán ròng gồm STB, VPB, FPT, TCB, HPG, ACB, VNM, HDB, VCB, MWG

TỔ CHỨC TRONG NƯỚC

NĐT tổ chức trong nước: BÁN ròng 59.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 11.2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành , giá trị  lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có EVF, PVD, DBD, VND, FPT, STB, VCB, SZC, VIC, SSI.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng có FUEVFVND, HPG, DXG, ACB, PC1, VIX, POW, MSN, KDH, ITA

XU HƯỚNG DÒNG TIỀN: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền GIẢM ở ngành Ngân hàng, Thép, Nuôi trồng nông & hải sản, Dầu khí trong khi TĂNG ở ngành Bất động sản, Chứng khoán, Công nghệ Thông tin, Thực phẩm, Vật liệu xây dựng

Share This Article
Leave a comment