[Dòng tiền ETF]: Quy mô rút ròng đã giảm trong tuần từ 29/1 – 2/2/2024

Thu Hiền

Trong phiên từ ngày 29/1 – 2/2/2024, dòng tiền các quỹ ETF tiếp tục xu hướng rút ròng mạnh với hơn 624 tỷ đồng. Động thái vào ròng tập trung chủ yếu ở quỹ ETF nước ngoài. Quy mô rút ròng tuần thứ 5 của năm 2024 đã thu hẹp lại, nhưng vẫn ở mức giá trị rút ròng lớn. Như vậy, từ đầu năm 2024, dòng tiền ra ròng từ các quỹ ETF ghi nhận hơn 2,5 nghìn tỷ đồng.

Xu hướng này diễn ra ở 15/20 quỹ ETF mà FiinTrade theo dõi hàng tuần.

[Dòng tiền ETF]: Quy mô rút ròng đã giảm trong tuần từ 29/1 – 2/2/2024

Cụ thể, các quỹ ETF ngoại vẫn tiếp tục xu hướng rút ròng mạnh trong tuần với tổng giá trị gần 439 tỷ đồng. Đóng góp lớn nhất vào diễn biến rút ròng đến từ quỹ KIM ACE Vietnam VN30 ETF với giá trị âm hơn 336 tỷ đồng. Ngoài ra, quỹ iShares MSCI Frontier and Select EM ETF cũng bị rút ròng hơn 154 tỷ đồng. Ngược lại, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF lại ghi nhận vào ròng hơn 54 tỷ đồng.

Dòng tiền quỹ ETF nội tiếp tục rút ròng khá mạnh với hơn 109 tỷ đồng, đóng góp chủ yếu đến từ quỹ VFMVN Diamond ETF với hơn 124 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dòng tiền quỹ SSIAM VNX50 ETF tiếp tục rút ròng hơn 22 tỷ đồng, ghi nhận tuần thứ 5 liên tiếp dòng tiền này ghi nhận ở trạng thái âm. Ngược lại, quỹ VFM VN30 ETF lại vào ròng hơn 30 tỷ đồng sau tuần rút ròng hơn 81 tỷ đồng.

(Trong ngày 05/02/2024, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF ghi nhận vào ròng hơn 25 tỷ đồng và không có hoạt động mua/bán cổ phiếu trong danh mục đầu tư. Các quỹ ETF trong nước – bao gồm quỹ VFM VN30 ETF và VFMVN Diamond ETF không có biến động gì về dòng tiền ròng)

Dưới đây là hoạt động mua/bán ròng một số mã cổ phiếu lớn trong danh mục các quỹ ETF từ ngày 29/1 – 2/2/2024:

[Dòng tiền ETF]: Quy mô rút ròng đã giảm trong tuần từ 29/1 – 2/2/2024
Share This Article
Leave a comment