192.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp chậm trả lãi

Cậu Vàng

Đã có khoảng 100 doanh nghiệp thông báo chậm, hoãn thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong 11 tháng của năm nay, trong đó nhiều nhất là ngành bất động sản.

Báo cáo cập nhật thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Công ty chứng khoán MB (MBS) vừa phát hành cho thấy, tính đến ngày 22/11, tổng giá trị trái phiếu phát hành thành công trong tháng 11 ước đạt hơn 20.000 tỷ đồng, giảm 32% so với tháng trước.

Đa phần các đợt phát hành trong tháng đến từ nhóm tài chính – ngân hàng, chiếm hơn 48%. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam là tổ chức phát hành giá trị lớn nhất trong tháng với 3.542 tỷ đồng, trong đó 3.092 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 6,45%-6,55% và lô 450 tỷ đồng lãi suất 7,1%, thời hạn 8-10 năm. Lãi suất cao nhất trong tháng là 14% ghi nhận từ đợt chào bán 1.495 tỷ đồng của Công ty TNHH DV & TV xây dựng Anh Quân.

“Đáng chú ý, lãi suất phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) của nhóm ngân hàng có xu hướng nhích lên trong tháng 11 sau nhiều tháng đi ngang. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy lãi suất huy động của ngân hàng khó giảm thêm nữa”, MBS nhận định.

Theo nhóm phân tích này, lũy kế 11 tháng, tổng giá trị TPDN phát hành đạt 233.000 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Lãi suất TPDN bình quân trong 11 tháng qua đạt 8,5%, cao hơn so với mức trung bình 7,9% của năm 2022. Từ đầu năm đến nay, ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với khoảng 109.600 tỷ, (giảm 18% so với cùng kỳ), chiếm tỷ trọng 47% so với tổng giá trị. Các ngân hàng phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: Ngân hàng TMCP Á Châu (18.900 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (15.500 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (12.900 tỷ đồng).

Xếp sau là nhóm ngành bất động sản với tổng giá trị phát hành đạt 73.100 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ), chiếm tỷ trọng 31%. Các doanh nghiệp bất động sản phát hành giá trị lớn nhất gồm có: Công ty TNHH Capitaland Tower (12.200 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô Thị Hưng Yên (7.200 tỷ đồng), CTCP Vinhomes (trị giá 5.000 tỷ đồng).

Trong tháng 11, giá trị trái phiếu mua lại trước hạn ước tính khoảng hơn 2.000 tỷ đồng, giảm 82% so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, khoảng 197.660 tỷ đồng TPDN đã được mua lại trước hạn, tăng 13% so với cùng kỳ, trong đó nhóm ngành ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng 47% tổng giá trị mua lại, nhóm ngành bất động sản và xây dựng lần lượt chiếm tỷ trọng 15% và 14%.

Tính đến ngày 21/11, đã có khoảng 100 doanh nghiệp thông báo về việc chậm/hoãn thanh toán gốc, lãi trái phiếu. MBS uớc tính tổng giá trị TPDN chậm các nghĩa vụ thanh toán vào khoảng 192.000 tỷ đồng, chiếm gần 19% dư nợ TPDN của toàn thị trường, trong đó nhóm ngành bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất khoảng 70% giá trị chậm trả.

Share This Article
Leave a comment